Actievoorwaarden

REGLEMENT MBT ACTIE HOE ZAL IK HET ZEGGEN

 

Wat is de Hoe Zal Ik Het Zeggen actie van VTM?

De Hoe Zal Ik Het Zeggen-actie van VTM is een actie georganiseerd door DPG Media nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1

Periode
De actie loopt vanaf 9. december 2019, 21u50 t.e.m. 20 januari 2020, 23u59.

Hoe kan je deelnemen?

Deelnemen kan door vanaf 9 december 2019, 21u50. t/m 20 januari 2020, 23u59 het inschrijvingsformulier op vtm.be volledig in te vullen en alle stappen te doorlopen. Je kan niet deelnemen via de VTM-app.

Wie kan deelnemen

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon.

Elk uniek persoon kan onbeperkt deelnemen aan de actie.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten.

Verloop van de actie

·  Een gebruiker kan meerdere berichten sturen, maar niet naar dezelfde persoon.

·  Een ontvanger kan maximum 3 berichten ontvangen, telkens van een andere unieke gebruiker. 

·  Jens belt de ontvanger tussen 9 en 20u

·  Het is verplicht om een geldig telefoonnummer in te geven

·  Telefoontje gemist? Terugbellen kan, op eigen kosten volgens jouw lokaal tarief. Zo hoor je de boodschap opnieuw.

 

Het opgegeven telefoonnummer kan enkel een Belgisch geldig nummer zijn. Het versturen van de berichtjes is gratis.

Alleen in geval de ontvanger diegene wenst terug te bellen die berichtje verstuurde, zal een kost volgens het lokale tarief van de ontvanger aangerekend worden door zijn eigen telefonieprovider.

Algemene regels

Over het reglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke verdeling van cadeaus wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

DPG Media verleent geen enkele garantie.

DPG Media heeft geen controle over de aard van het bericht dat zal verstuurd worden en wijst in dit kader ook alle verantwoordelijkheid af.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van de telefoonnummer(s). DPG Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of verkeerd versturen van de berichtjes.

 
De deelnemers zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de actie en de organisatoren.

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de actie wordt veranderd of indien de actie wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet kan worden deelgenomen.

 

De deelname aan de actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG Media de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijden. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy

DPG Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van deze praktische info wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege DPG Media. DPG Media kan ten allen tijde de voorwaarden aanpassen.