Zijn vrouwelijke zintuigen beter ontwikkeld van die van mannen?

Horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Goedele Liekens rekent op de vrolijke presentatrices An Lemmens en Roos Van Acker. Filip Peeters heeft journalist Thomas Van Hemeledonck en tv-maker Johan Terryn naar Lesbos laten overvliegen om dit duel te beslechten.