Spoedarts Jan

“Ik denk dat veel mensen de medische wereld zien als iets afstandelijks, in een somber kabinet, achter een witte deur. Met ‘Het Spreekuur’ hoop ik de geneeskunde dichter bij de mensen te brengen zodat we intelligent met ons lichaam kunnen omspringen.”

Dokter Jan legde zich tijdens zijn opleiding geneeskunde toe op eerstelijnszorg en urgentie. De spoeddienst is zijn biotoop en patiënten helpen is zijn passie. Hij werkt in verschillende ziekenhuizen en neemt eveneens wachtposten als huisarts voor zijn rekening. Maar ook het avontuurlijke bloed van dokter Jan kruipt waar het niet gaan kan. Naast zijn ‘gewone’ dagtaken vaart hij als eerstelijnsarts mee op schepen, trekt hij als medicus op expeditie en helpt hij bij repatriëringen. Dokter Jan behaalde bovendien zijn doctoraat in de biologie en reisde in een vorig leven als bioloog de wereld rond.