Consult in het kinderziekenhuis

Een kinderhospitaal, of een afdeling kinderziekten in een algemeen ziekenhuis richt zich tot de leeftijdsgroep 0 tot ongeveer 16 jaar. De artsen die er werken hebben zich gespecialiseerd in aandoeningen die voorkomen bij kinderen en jongeren. Maar de huisarts kan de meeste ziekten bij kinderen goed behandelen. Enkel in specifieke situaties is verwijzing naar een kinderziekenhuis aan de orde.

Meer info:

http://www.bvksbp.be/ 
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/