"Wie is er nu niet bang van spinnen?"

Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. En volgens sommigen heeft telepathie alles te maken met de band tussen twee personen. Zo zouden ouders en kinderen, tweelingzussen, oma's en kleinkinderen, enzovoort veel meer aanleg hebben voor onderlinge telepathie. Staf en Mathias testen het alvast uit met charmezanger Christoff en zijn moeder.