"Wie is er nu niet bang van spinnen?"

29/12/2016 - 21:51

Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. En volgens sommigen heeft telepathie alles te maken met de band tussen twee personen. Zo zouden ouders en kinderen, tweelingzussen, oma's en kleinkinderen, enzovoort veel meer aanleg hebben voor onderlinge telepathie. Staf en Mathias testen het alvast uit met charmezanger Christoff en zijn moeder.

Ontdek meer over Het Lichaam van Coppens

Nieuwe fragmenten

Over 'Het Lichaam van Coppens'

“Ons recept is lachen, gieren, brullen op een bedje van bloed, zweet en tranen. Met dat extra korreltje zout natuurlijk.” - Staf en Mathias Coppens

Kan je vliegen met een boot? Komen muggen echt op licht af en kan je over een papieren brug rijden? Vlaanderen stuurde weer massaal zijn vragen naar Staf en Mathias, en de Coppensbroers  gaan met veel guts, goesting en humor achter de antwoorden aan. Vol overgave schenken de Coppensen hun lichaam weer aan de wetenschap. 

Extra