Helden van Hier: Door het Vuur

Bliksem slaat in op huis

Wanneer een man thuiskomt, ziet hij rook uit het dak van zijn woning komen. De brandweermannen haasten zich ter plaatse. Ze stellen vast dat een bliksem is ingeslagen op een lamp aan de buitenkant van het huis en zich over de volledige elektriciteitsaansluiting heeft verspreid. De elektriciteitskast in de garage is volledig weggebrand en de vlammen slaan uit de isolatie onder het dak...