Zwemvijver - Filterplanten kwijnen weg

Dave heeft al enkele jaren een zwemvijver in zijn tuin en hij probeert deze op een natuurlijke manier te filteren. Maar sinds enkele jaren doen zijn filterplanten het minder goed, ze worden steeds kleiner en Dave vreest dat ze helemaal gaan verdwijnen.

Jean is een specialist wat zwemvijvers betreft en schiet Dave ter hulp.

De planten in de filter zijn eerder geel dan groen en worden zelfs al wat bruin aan de uiteindes. Volgens Jean is er dan ook meer één verklaring voor het probleem, namelijk een voedseltekort en meer bepaald een ijzertekort. Dave heeft ons net op tijd verwittigd, want mocht hij nog iets langer gewacht hebben zouden de planten helemaal verdwenen zijn.

De planten hebben dus dringend ijzer nodig. Om ze op korte termijn een voedselinjectie te geven start Jean met het toedienen van een bladvoeding (Olega Groen). Deze bladvoeding vermeng je met wat water en sproei je op de bladeren van de planten. Dit mag een aantal keer per maand herhaald worden. Op deze manier worden de planten rechtstreeks gevoed zonder het water te belasten.

Om de planten te voorzien van voldoende voedsel op lange termijn plaatst Jean aan de wortels van elke plant een mestpil (vijverplantbriketten). Deze mestpillen zijn speciaal ontwikkeld voor moerasplanten en geven de voedingsstoffen langzaam vrij.

Tenslotte is het bacterieleven in een zwemvijver ook van cruciaal belang. Plantenwortels leven samen met tientallen micro-organismen, deze zorgen ervoor dat de wortels hun voedingsstoffen gemakkelijk kunnen opnemen. Het is daarom essentieel om je zwemvijver elk jaar te voorzien van een hoeveelheid micro-organismen. Veel preparaten in de winkel bevatten dode ingekapselde zuiveringsbacteriën, maar je kan beter levende bacteriën toevoegen. Deze blijven maar een kleine maand goed, je kan ze daarom enkel op bestelling krijgen (www.zwemvijver.be).

Je voegt deze toe aan de instromers van het zwembad, als je ze rechstreeks in de filter wil toevoegen, moet je ze verdunnen met wat water. Door de hoge zuurtegraad zouden ze anders je planten verbranden. De filterplanten van Dave beschikken nu over voldoende voedsel en gaan zich langzaam herstellen.

De producten die Jean in deze reportage gebruikt kan je vinden in een gespecialiseerde vijverwinkel, de levende micro-organismen kan je bestellen op de eerder vermelde website.