Ziektes op aardappelen en tomaten

Als er één voedingsgewas is dat enorm gevoelig is aan schimmelaantasting, dan is het wel de tomaat. Nu, je kan verhinderen dat schimmels de weg naar je tomatenplanten vinden…

Warmte en vocht vormen de ideale omstandigheden voor schimmelgroei. Het is dus van groot belang dat je de serre elke dag goed verlucht, zeker bij warm weer.

Tomaten giet je ook best langs de onderkant. Zo verhinder je dat de bladeren nat en dus vatbaar voor schimmels worden. Als je toch last krijgt van schimmels, dan is het tijd om in te grijpen!

Voor er adequate middelen bestonden werden wel eens koperen spijkers doorheen de stengels geprikt, zodat koperdeeltjes met de sapstroom in de bladeren werden opgenomen.

Gelukkig kan het tegenwoordig een stuk minder omslachtig: Jean gaat aan de slag met een middel waar net voldoende koper in zit om te verhinderen dat

schimmelsporen zich ontwikkelen. Hetzelfde product helpt ook al dan niet preventief tegen ziektes op aardappelen!