Wouter Crucke - boomdokter

21/10/2011 - 17:27

Koen ging samen met Wouter enkele bomen onder de loep nemen. Dat kan je letterlijk nemen, want Wouter is boomdokter van beroep. Samen met zijn collega's focust Wouter zich vooral op 2 zaken: snoeien en onderzoek.

Terwijl de collega's al volop bezig zijn met de eerste snoei, doet Wouter samen met Koen een diepgaander onderzoek. De beuk waaraan ze aan het werken zijn,  is 300 jaar oud en verliest plots grote takken. Daarom riepen de eigenaars Wouters hulp in.

Wouter maakt een eerste inschatting van de boom zijn conditie op basis van enkele verschillende kleinere tests: een bodemstaal nemen, de zuurtegraad van de bodem bekijken. Indien de bodem verstoord is door andere omringende planten of door bv te veel gebruik van turf, dan kan Wouter het op deze manier signaleren en de bodem verbeteren.

Na dit eerste verkennend onderzoek, doet Wouter een diepgaander onderzoek. Rond de stam van de boom bevestigd hij een 10-tal toestellen met behulp van kabels. Deze toestellen meten hoe het gesteld is met de binnenkant van de boom. De verschillende metingen resulteren in een scan van de doorsnede van de boom. Hierop ziet Wouter duidelijk welk deel helemaal hol is, waar nog gezond hout aanwezig is... Zo kan Wouter in detail uitspraken doen over de toestand van de boom en de ingrepen doen die nodig zijn. De toekomst van deze rode beuk ziet er mits enige hulp veelbelovend uit!

Meer info?
www.vartago.be

Ontdek meer over Archief