Mos in het gazon

Het is een veel voorkomend probleem: mos in het gazon. Vaak is dat onrechtstreeks te wijten aan een te zure grond. Hierdoor kan het gras niet voldoende voeding opnemen en dunt het uit. De open plaats wordt dan tijdens de natte en donkere winter ingenomen door mos.

Om dat te vermijden kan je het best bekalken. Dat zorgt ervoor dat het gras sneller voedsel kan opnemen, dichter kan groeien en mos minder kans zal geven. De magnesiumdeeltjes geven het gazon ook een mooie, groen kleur.

Maar bekalken is vaak niet voldoende. Het gras kan ook extra voedsel gebruiken. Daarom is een aangepaste bemesting in het voorjaar aangewezen. Na drie weken zal het mos geel worden en afsterven. Bij sterke mosbegroeiing kan je het gazon daarna verticuteren.
Meststoffen met een zeer kleine korrel zijn vlot uit te strooien en blijven makkelijk tussen het mos liggen. Dat werkt beter dan korrels die bovenop het mos blijven liggen.

Kalk strooien kan al tijdens de winter, maar voor bemesting mag het overdag niet kouder zijn dan 12°C.