Coniferen

26/03/2011 - 09:05

Tom Martens wil graag deze zomer zijn tuin opknappen, om te beginnen zou daarvoor een oude coniferenhaag moeten verdwijnen. Tom heeft ze alvast afgezaagd, maar de stronken zitten nog in de grond en hij heeft geen idee hoe hij deze het best kan verwijderen.

Omdat de bomen te vast geworteld zitten, is het onmogelijk de stronken eruit te trekken. Hij kreeg de tip om gaten te boren in de uiteindes en daar gif in te spuiten, helaas heeft dat niets uitgehaald.

Gelukkig snelt Jean ter hulp. Hij vertelt meteen dat de tip die Tom kreeg onbruikbaar is. Meer nog, vergif in de gaten spuiten werkt het rottingsproces tegen, waardoor de stamuiteinden zeker niet zullen verdwijnen.

Wat je wel kan doen is de natuur zijn gang laat gaan, de stronken gaan dan stilaan rotten, maar dit zal dan wel enkele jaren duren. Als je niet zolang kan wachten kan je het rottingsproces wel versnellen. Je kan dan best eerst een geul graven rond de stronken en ze dan afzagen tot net onder het grondoppervlak.  Daarna maak je er gaten in, zoals Tom had gedaan, maar dan wel grote gaten van ongeveer 2,5 cm doorsnede.  Via deze gaten kan er regenwater en zuurstof tot in de kern van het wortelhout komen, en zo wordt het rottingsproces versneld. Tenslotte vul je de put terug op. De coniferenstronken zijn nu onzichtbaar geworden bovengronds en bevinden zich nu in een donkere, natte omgeving die ervoor zal zorgen dat ze wegrotten.

Op de plaats waar coniferen gestaan hebben is de grond eromheen vaak ernstig verzuurd. De grond even bekalken is dus een must. Daarnaast kan je de droge grond ook verrijken met vochthoudende humusbestanddelen. Dit doe je door de bovenlaag weg te scheppen, diep te spitten en de bodem te mengen met een goede humus. Verder kan je de grond bemesten met een traag werkende, organische meststof.

Ontdek meer over Archief