Marco Borsato in 'Goedele Nu'

Goedele ontvangt exclusief de Nederlandse zanger Marco Borsato aan haar tafel. Hij vertelt openhartig over zijn faillissement, hoe hij daarmee omgaat, welke invloed het heeft gehad op zijn leven en hij werpt een blik op de toekomst.

Zaterdag 17 oktober is het Werelddag van het Verzet tegen Armoede. 15% van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Marie-Louise De Croock was daar één van en heeft zich daaruit gevochten. Ze is geboren in armoede en leefde 40 jaar in de minste omstandigheden. Hoe het leven op straat was, tegen welke vooroordelen ze moet vechten en hoe ze er uiteindelijk is uitgeraakt, vertelt ze aan Goedele. Ze krijgt daarbij steun van Reinhilde Decleir (zus van Decleir en ‘moemoe’ uit 'Van Vlees & Bloed'). Samen maken ze deel uit van het nieuwe project van Behoud De Begeerte: Dure Woorden. Dit is een theaterproject dat armen een stem geeft.

Woensdag start het grootste erfenisproces ooit uit de Belgische geschiedenis. De zaak draait om een erfenis van 400 miljoen euro. Goedele bezoekt de man die het proces aanspant tegen zijn broer en zussen: Luc Verbruggen. Momenteel leeft de miljonairszoon van het OCMW en krijgt hij onderdak bij vrienden. Indien hij het proces wint, komt de volledige erfenis op zijn rekening te staan.

Deze week wordt Goedele bijgestaan door Tom Naegels.