Waarom zoeken wij alles in Nederland?

Geert bekommert zich om de kindjes die de split van K3 moesten meemaken.