Frederik Evers (71), Heusden

Erevrederechter Frederik Evers werd na zo wat vijftien jaar advocatuur rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, vijf jaar later werd hij benoemd tot vrederechter van het zevende, later tweede kanton te Gent. Dat bleef hij bijna twintig jaar. Daarnaast ijverde hij voor een betere en toegankelijke dienstverlening door justitie aan de burger.

Erevrederechters

Herlinde Van de Wynckel (68), Wilrijk

Alberic De Roeck (75), Lint

André De Muylder (69), Huldenberg

Frederik Evers (71), Heusden