Actievoorwaarden van de Moederdagactie van VTM

Wat is de Moederdagactie van VTM?

De Moederdagactie van VTM is een actie georganiseerd door MEDIALAAN in samenwerking met haar partners bpost en ICI PARIS XL.

Periode

De actie loopt van16 april 2018, 23.00 t.e.m. 3 mei 2018, 23.59.

Hoe kan je deelnemen

Deelnemen kan door het inschrijvingsformulier op vtm.be/fijne-moederdag/moederdag  volledig in te vullen en een kaartje en gepersonaliseerd zakspiegeltje aan te maken.

Wie kan deelnemen

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

 

  • de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

 

Iedereen kan slechts eenmaal deelnemen aan de actie.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten.

Verloop van de actie

Aan de mama’s van de eerste 1000 deelnemers zal er op zaterdag 12 mei 2018 een pakket bezorgd worden op het opgegeven Belgisch adres waarin zij het volgende zal vinden:

-       een gepersonaliseerd spiegeltje,

-       een gepersonaliseerd kaartje,

-       en een flesje eau de toilette ‘INTIMACY NUDE’ van ICI PARIS XL.

Bij afwezigheid op vermelde datum zal de postbode een tweede keer langskomen op maandag 14 mei 2018. Als er opnieuw niemand is om het pakket in ontvangst te nemen laat de postbode een briefje achter waarmee het pakket kan opgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt.

Per uniek adres, opgegeven bij inschrijving via www.vtm.be, wordt slechts één pakket met het flesje eau de toilette opgestuurd. Indien er nog een deelname binnen de eerste 1000 deelnames op dit adres geregistreerd werd, zal enkel het gepersonaliseerde spiegeltje en kaartje opgestuurd worden voor zolang de voorraad strekt.

Ook aan de mama’s van de volgende deelnemers zal er gepersonaliseerde spiegeltje en kaartje opgestuurd worden voor zolang de voorraad strekt. De bezorgingsdatum van deze samenstelling is verwacht tussen 9 mei 2018 en 11 mei 2018.

Algemene regels

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke verdeling van cadeaus wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

Voor de verzending van de kaarten en pakketten zijn de Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening van bpost van toepassing. http://www.bpost.be/nl/terms-and-conditions

MEDIALAAN verleent geen enkele garantie. MEDIALAAN, bpost en ICI PARIS XL hebben geen controle over de aard van de gepersonaliseerde foto die zal verstuurd worden en wijzen in dit kader ook alle verantwoordelijkheid af.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van de adresgegevens. MEDIALAAN of bpost kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren van kaart of pakket. Dit kan ook enkel een geldig Belgisch adres zijn.

De deelnemers zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de actie en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de actie wordt veranderd of indien de actie wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet kan worden deelgenomen.

De deelname aan de actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van MEDIALAAN. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van deze praktische info wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN. MEDIALAAN kan ten allen tijde de voorwaarden aanpassen.