Zjef voelt zich onder druk gezet

Zjef heeft nog geen beslissing gemaakt over de vraag van Eva en Manon. Hij is enorm in de war door de ruzie met Rudi en de overval eerder die week. Hierdoor interpreteert hij een klein gebaar van Eva nogal verkeerd.