Ruzie tussen Zjef en Rudi

Leen gaat langs bij de friends om hen te vertellen hoe het met Mieke gaat. Wanneer Rudi wil vertrekken, laait de ruzie over China tussen hem en Zjef weer op...