Marie-Rose maakt een afspraak in het rusthuis

Hoewel ze eerst afkerig was voor de idee, lijkt Marie-Rose dan toch bijgedraaid: ze heeft een afspraak gemaakt in het rusthuis. De vraag die nu rest: hoe zal de bomma reageren?