"Koppigaard!"

Niko is nog steeds kwaad omdat er in het café gepokerd wordt voor geld. Hij wil Jan niet helpen en weigert zelfs de tafel van Zjef en diens pokervrienden nog langer te bedienen.