20.00
MA-VR

Familie

Kan de KomEet overleven?

Veronique overloopt met Maarten de resultaten van de KomEet. De tweede shift werpt vruchten af en Maarten stelt voor om ook een ontbijtshift in te voeren.