June Van Damme

gespeeld door Katrien De Becker

June is een bijzonder intelligente vrouw en studeerde voor handelsingenieur. Ze is (nog altijd) fel gegeerd door buitenlandse multinationals, maar dat hoofdstuk is voor haar afgesloten. Ze is ambitieus en kritisch, niet in het minst voor zichzelf. Dat uit zich in haar werk: alleen perfectie is goed genoeg. Ze is gevoelig voor kritiek, maar zal die altijd op een positieve manier aanwenden. Ze is allesbehalve rancuneus. Ze heeft de gave om te oordelen, zonder te veroordelen. Alleen als mensen hun verantwoordelijkheid ontlopen of liegen tegen haar, wordt ze bijzonder nijdig, want dat haat ze.

Het venijnige karaktertrekje dat in haar sluimert, groeit wanneer ze zich - tijdens de puberteitperikelen van Louise - buitengesloten voelt en vreest dat ze Peter weer aan Trudy zal verliezen. Om Peter aan zich te binden, faket ze een zwangerschap. Wanneer Peter dit te weten komt, smijt hij haar resoluut buiten. June verkoopt haar aandelen en pompt haar geld in het nieuwe bedrijf dat Veronique opstart. Haar karakter verandert, ze wordt een rancuneuze wraakgodin die zelfs letterlijk over lijken gaat.