Jan Van den Bossche

gespeeld door Jef De Smedt

Als jongere broer van de held Guido, moest Jan altijd onderdoen. Guido was op geen enkel vlak te kloppen. Niet dat Jan daar voortdurend onder leed. Hij had genoeg zelfvertrouwen om te vinden dat hij andere en betere kwaliteiten had.

Jan wordt door zijn broer gebombardeerd tot personeelschef bij Van den Bossche Electronics. Hij heeft niet het gepaste intellect, maar hij is sociaal en vlot in de omgang met het personeel. Dat compenseert. Hij is een arbeider onder de arbeiders. Minpunt in het karakter van Jan is dat hij zichzelf snel overschat en zich daardoor ook gauw ondergewaardeerd voelt. Daar kan hij zich heel erg in opwinden.

Jan heeft 5 kinderen bij 3 verschillende vrouwen. Zijn derde echtgenote, Linda, is voor Jan de ideale echtgenote. Of Jan ook voor Linda ideaal is, is zeer de vraag, maar daar ligt Jan niet echt van wakker. Linda relativeert de grootsprakerigheid van Jan, maar vangt hem ook op als hij weer klappen heeft gekregen.

Na een degradatie geeft hij zijn leven een nieuwe wending als hij het café van Dimi kan overnemen. Typerend voor Jan is dat hij de naam “Jan en alleman” krijgt doorgedrukt, ook al is o.a. Rita mede-eigenaar. Hij krijgt al snel zijn oude elan terug en geniet ervan mensen te kunnen commanderen en te worden aanzien als de baas van het café.

Jans leven wordt overhoop gegooid wanneer Thomas Feyaerts opduikt, een kleinzoon van Jan waar hij het bestaan niet van afwist. Jan komt er achter dat zijn toenmalig, zestienjarig vriendinnetje, Isabelle De Groot, in 1967 zwanger van hem raakte. Dit zonder medeweten van Jan. 

Wanneer zijn kleinzoon Thomas en zijn zoon Bart in dezelfde week komen te overlijden, gaat Jan door een diep dal.