"Is er iemand jaloers?"

Rudi, Hanne en Evy kiezen samen de beste foto's uit voor de nieuwe folder. De dames zijn al gauw afgeleid door al dat mannelijk schoon en vragen zich af of Rudi de volgende keer wil poseren.