"Ge moest u schamen!"

Veronique beslist om zich helemaal los te koppelen van VDB en haar aandelen te verkopen, tot groot verdriet van Marie-Rose. Albert mengt zich in de discussie en zet Veronique onverwacht op haar plaats.