Evy houdt zich niet aan de afspraak

Evy heeft zonder overleg, een artikel op 'Localscoop' gepubliceerd waarin ze schrijft dat het alibi van Dave niet klopt. Stan is kwaad omdat ze dit niet met hem besproken heeft...