Een tweede Thomas Feyaerts?!

Bij het doorzoeken van Thomas' kamer stuit Zjef op enkele vreemde zaken. Wat voert zijn huisgenoot in het schild? Ondertussen zijn Thomas en Hanne op de modeshow wanneer plots een jongeman opduikt die ook beweert Thomas Feyaerts te heten.