Caroline maakt een ongepast mopje

Veronique stelt de vraag of er al een fotolocatie bekend is voor de nieuwe brochure. Caroline stelt voor om een boot te gebruiken, maar die opmerking valt niet in goede aarde.