Caroline

Sommigen, ons Veronique op kop, zeggen dat Caroline de oorzaak is van alle kwaad. Dat zij er moedwillig voor gezorgd heeft dat het tussen mij en Mathias is fout gelopen. Ik kan het amper geloven. Waarom zou ze dat doen? Omdat ze zelf gevoelens heeft voor Mathias? En als het zo is, wast het hem dan schoon? Eigenlijk niet. Want als we veronderstellen dat ze inderdaad kwaad in de zin heeft, dan blijft Mathias toch een gewillig slachtoffer dat maar al te graag op haar avances ingaat?!

Er is nog een reden waarom ik het moeilijk heb met deze versie van de feiten. Tijdens de korte periode dat zij en ik hebben samengewerkt bij Fashion, had ik een goed gevoel bij haar. We zaten grotendeels op dezelfde golflengte.

Ach, ik weet wel waarom ons Veronique dat zegt. Ze ijvert er nu al weken voor dat ik me verzoen met Mathias. Het zwartmaken van Caroline hoort daar blijkbaar bij. Of heb ik echt zo weinig mensenkennis dat ik me vergis? 

Ondertussen vragen veel mensen hoe ik me voel onder de breuk met Mathias. Eerlijk: steeds slechter. Ik mis hem. Ik vraag niet liever dan hem weer bij mij te hebben, dan hem te kunnen vastpakken, voelen… Er zijn avonden dat ik mezelf in slaap ween. ’s Nachts lig ik soms uren wakker en dan denk ik aan al die mooie momenten die we samen hebben beleefd. Hoe hij me met een paardenkoets liet afhalen voor een romantisch etentje op zijn boot. Hoe we samen naar Italië voeren, Andalusië... Ik zou die beelden willen vastgrijpen en vooral vasthouden. Op zo een momenten weiger ik te geloven dat het allemaal voltooid verleden tijd is. Maar als ik dan naast me tast, voel ik de grote leegte, de koude lakens.

Nog een keer naar hem toestappen om het uit te praten… Nee, er zijn grenzen. En zelfs als het ons zou lukken, hoe gaan we dan ooit het vertrouwen hersteld krijgen? Iemand heeft me ooit gezegd: een vaas die breekt, kun je lijmen, maar het blijft een gebroken vaas. Wijze woorden.

Tot volgende week!

 Marie-Rose