Bemoeit Lars zich te veel met Veronique?

Lars wil polsen naar de relatie tussen Veronique en Matthias, maar daar is Veronique helemaal niet mee opgezet. Ze maakt hem duidelijk dat hij beter eerst zijn eigen leven op orde krijgt vooraleer hij zich moeit met het leven van anderen.