Waarom moet Louise naar het creakamp?

Peter geeft aan zijn moeder toe dat hij Louise liever naar het creakamp stuurt dan bij haar te laten, enkel en alleen om problemen met Trudy te vermijden.