Vertrouwen

Vertrouwen

Ik weet niet of jullie het zagen aankomen, maar ik in ieder geval niet. Dat Colette getrouwd moest zijn met Gilbert?! O ja, verschillende keren heeft ze gesproken over een rijke zakenman met wie ze op papier nog altijd getrouwd was, maar van  wie ze in feite gescheiden leefde. Op geen enkel moment doemde bij mij het beeld op van Gilbert. Nog niet, eigenlijk. Ik kan die twee echt niet met elkaar verbinden. Geen grotere tegenpolen. Colette is zo gecultiveerd, zo fijn besnaard, terwijl Gilbert eerder het prototype is van een Bourgondiër. Geen slecht mens, verre van zelfs, maar nogal grof en zonder afgevijlde kantjes in doen en laten.

Wat heeft Colette in die man gezien, vraag ik me dan af. Want ooit moet ze toch verliefd geweest zijn? Hem aantrekkelijk gevonden hebben? Misschien maakte hij jaren geleden en voor zijn zakelijke successen een heel andere indruk. Minder zelfzeker allicht. Gilbert als de grote charmeur kan ik me wel voorstellen. Nu werkt dat niet meer omdat hij ouder is en niet erg geraffineerd te werk gaat. Hij denkt sowieso dat alles wat hij wil ook uitkomt. Vroeger moet dat toch anders zijn geweest?

Ik herinner me Guido nog als jongeman die een eigen bedrijf wou opstarten. Hoe onzeker hij was! Hoe hij aarzelde! Het ene moment enthousiast, het volgende moment een en al twijfel. Ik heb dikwijls op hem ingepraat. Je wilt dit. Je kunt dit. Niet gemakkelijk, want zelf had ik ook geen glazen bol waarin ik kon lezen hoe het zou aflopen. Guido heeft het uiteindelijk geriskeerd. Hij begon zijn eigen bedrijf. Een sprong in het duister, maar hij waagde het erop. Maar ik geloofde in Guido, en dat gaf hem kracht en vertrouwen. Zoals Colette ook in Gilbert geloofde? Heeft zij hem ook gestimuleerd om te worden wat hij nu is?
Allicht wel. Dat doe je nu eenmaal als je iemand graag ziet. En toen Guido VDB-Electronics pas had opgericht, weet je wat het eerste in onze brievenbus viel? Een factuur van de belastingen. Op een moment dat hij nog geen enkel contract had afgesloten, nog niets had verdiend en niet wist of hij ooit iets zou verdienen! Behoorlijk beangstigend, geloof me.

Gelukkig is het goed uitgedraaid. Daarom vind ik het zo vreemd dat Gilbert een prachtvrouw als Colette heeft laten vallen voor iemand als Caroline, in mijn ogen een grote opportunist. Natuurlijk, Colette had het tijdens onze gesprekken ook over een maîtresse met wie haar man samenleefde en hoe ze dat oogluikend toeliet. Blijkt nu dat het om Caroline gaat. Daarvan viel ik niet achterover. We hadden het er hier thuis al eens over gehad dat Gilbert zich wel gemakkelijk liet inpalmen door dat mens. Nu weten we ook waarom. Wat ik vrijdag wel vreemd vond, was de manier waarop Colette met Caroline omging. Zo vanzelfsprekend en zonder verwijten. Caroline heeft toch maar mooi haar man afgenomen. Ik zou het in ieder geval niet kunnen.

Tot volgende week!