Linda volgt Jan naar het hotel

Linda weet met zekerheid dat Jan 400 euro van haar rekening heeft gehaald en ze besluit zijn handel en wandel na te gaan. Ze volgt hem naar het hotel.