Brenda confronteert Bart

Brenda confronteert Bart met zijn lichtgeraaktheid van de laatste dagen, maar hij zwijgt in alle talen over zijn begane stommiteit op het werk en de druk die Bert op hem uitoefent.