Anna Dierckx

gespeeld door Annie Geeraerts

Anna Dierckx is de grootmoeder van de familie. Haar man Pierre stierf een hele tijd terug en intussen woont ze al jaar en dag samen met Albert Thielens. Anna heeft één broer, Walter Dierckx, en vier kinderen, nl. Guido, Rita, Jan en Marleen. Marleen stierf echter in een auto-ongeluk en Guido werd vermoord in Malta.

Anna waakt over iedereen en doet er alles aan opdat haar familie niet uit elkaar zou groeien. Ze kan er dan ook niet tegen als men informatie voor haar achterhoudt. Ze beleeft alles mee vanop de eerste rij en eigent zich die plaats ook toe. Als ze iets pas later te weten komt, leest ze de betrokkenen flink de levieten.

Anna reageert op alles zeer intens, of iets haar nu droef maakt, of kwaad. Anna’s reacties worden door de hele familie dan ook bang afgewacht. Ze neemt geen blad voor de mond. Zelfs Albert moet het vaak ontgelden. Ze heeft al veel aan “zeggingskracht” over haar gezin moeten inboeten, maar ze blijft de moederkloek. Kinderen en kleinkinderen weten dat ze in geval van nood toch bij Anna terecht kunnen.

Na heel wat tegenwerking geeft Anna toe dat zij en Albert niet langer zelfstandig kunnen wonen. Ze leeft nu tevreden met Albert in een bejaardenzorgcentrum.