"Als er aan mij gevraagd wordt om te zwijgen, dan zwijg ik"

Rudi is kwaad op Zjef omdat hij het over een persoonlijke gebeurtenis gehad heeft met Niko terwijl ze elkaar beloofd hadden daar altijd over te zwijgen. Natuurlijk wil nieuwsgierige Emma nu alle details weten...