Linda

Juffrouw Linda is zorgzaam, warm en moederlijk. Ze zou voor Nicolas door het vuur gaan en zorgt voor hem. Linda is diplomatisch en geduldig, maar ze kan ook heel koppig zijn. Gevoelens uiten staat niet in haar woordenboek en ze kan erg gereserveerd zijn. Enkel haar ogen verraden soms geluk, maar vaak ook ergernis of achterdocht.