Is Marianne in gevaar?

Marianne trekt weer op onderzoek uit. Volgens haar zou de schuld van het CO-ongeluk wel eens bij een derde partij gezocht kunnen worden. Wat Marianne niet weet, is dat haar doen en laten ondertussen continu in de gaten wordt gehouden door iemand. Zit ze op het juiste spoor?