De moeilijke band tussen Laurent en z'n ouders

Albert en Paola zijn de grote afwezigen aan het ziekbed van Laurent. Ze zijn met vakantie maar informeren wel elke dag naar de gezondheidstoestand van hun zoon.
Dat ze niet naar huis komen om hem bij te staan wijst er duidelijk op dat er iets anders aan de hand is zeggen kenners van het koningshuis.