Zijn Iwein Segers en Tatiana Silva een koppel?

Tatiana Silva en Iwein Segers leerden elkaar kennen tijdens Expeditie Robinson. De kijker kon al merken dat er iets mooi bloeit tussen de twee.