Harry Potter-cast moet noodgedwongen nog eens samenkomen

De cast van Harry Potter moet zich klaarmaken voor nieuwe opnames. Bepaalde scénes van deel 2 van Harry Potter & the Deadly Hallows moeten worden overgedaan.