Hannah


  • Moeder van Fleur – 2e leerjaar bij Juf Els
  • Gescheiden van Pieter
  • Kinderpsychologe
  •  
  • Beste eigenschap: haar engagement
  • Slechtste eigenschap: haar naïviteit
  • Heeft een hekel aan: strikte protocollen zonder ruimte voor flexibiliteit of vernieuwing

Hannah is een pas gescheiden kinderpsychologe en de moeder van de 7-jarige Fleur. Hannah is nieuw op school, en laat aanvankelijk makkelijk over zich heen lopen door de heersende ‘oudermaffia’. Wanneer Fleur luizen blijkt te hebben, wordt Hannah min of meer gedwongen de ‘vrijwilligersfunctie’ van luizenmoeder op zich te nemen, want iemand moet de luizen bij de schoolkinderen verwijderen, toch?

Al snel beheert ze ook de solidariteitspot (bedoeld voor scholieren die een extra cadeautje verdiend hebben), en werkt ze mee als groene-vingermoeder. Maar al probeert ze zich zo goed en zo snel mogelijk aan te passen, het lijkt een onmogelijke opdracht. Achter de schijnbaar eenvoudige wereld van De Akker schuilt immers een hindernissenparcours vol regels en onuitgesproken afspraken. 

Vanaf dit schooljaar werkt Hannahpart time en is aangesteld als klassenmoeder.