De jacht op een vreselijke genetische ziekte

Luc en Sabine Verbreyt zijn na lang proberen acht weken zwanger van hun eerste kind. Hun geluk wordt echter overschaduwd sinds onlangs bekend raakte dat er een erfelijke ziekte voorkomt in de familie van Luc.

Meer video's van De Kliniek