xxx of nix

Dit spel wordt gespeeld op een dambordset met 9 vakken waarop barkrukken geplaatst zijn. De streelmeisjes bezetten de middelste verticale lijn. Zij dragen een T-shirt waarop enkel het logo van het programma te zien is. Een ervan draagt onder die T-shirt een andere T-shirt met een 'X'. De kandidaat mag 4 supporters uit het publiek halen. Zij krijgen elk een T-shirt met een 'X'.  De kandidaat moet nu trachten zijn/haar supporters zo te plaatsen dat ze een horizontale, verticale of diagonale lijn vormen met de verborgen 'X' van één van de streelmeisjes. 1 supporter mag hij/zij gratis plaatsen.

De volgende supporters mag de kandidaat plaatsen als hij/zij de prijs van 3 producten weet te raden. De kleine items staan naast elkaar opgesteld met per item 2 mogelijke prijskaartjes. De kandidaat moet de juiste prijs eruit halen. Bij een correct antwoord mag de kandidaat een bijkomende supporter op het dambord plaatsen. Hij/zij kan dus maximaal 1 (gratis) + 3 = 4 supporters op het dambord plaatsen. Nadat elk item al of niet juist geraden is en de supporters geplaatst zijn, onthullen de streelmeisjes hun T-shirt. Indien de kandidaat een horizontale, verticale of diagonale 'X'-lijn gevormd heeft, wint hij/zij de mooie prijs.