De juiste plaats

Het spel wordt gespeeld met 1 prijs van 4 cijfers en 4 prijzen met waarde van 2 cijfers. Elk van deze 5 items staat genoteerd op een groot speelbord, waarbij er bij elk item één cijfer ontbreekt.

De host bekijkt samen met de kandidaat over welke prijzen, die in één vitrine staan, het gaat. In het geval van de grote prijs is het ontbrekende cijfer het derde cijfer, en bij de 4 kleinere items is het ontbrekende cijfer het eerste cijfer. De juiste 5 cijfers, die ontbreken, staan onderaan het bord in willekeurige volgorde.

Bij de start van het spel plaatst de deelnemers de 5 cijfers gedurende 30 seconden waar hij denkt dat ze thuishoren. Na de 30 seconden vertelt de host hoeveel cijfers er juist geplaatst zijn, MAAR er wordt niet gezegd welke juist staan en welke niet. De deelnemer kan kiezen om te stoppen en de prijzen te houden waar het correcte cijfer bij geplaatst is. Hij/zij kan ook kiezen om de cijfers nog eens gedurende 30 seconden te verplaatsen, in dit geval telt alleen zijn/haar laatste beurt. De kandidaat wint de prijzen die hij/zij juist geraden heeft.