7 om te geven

De deelnemer krijgt 7 biljetten van één euro. Het is de bedoeling dat de deelnemer de juiste prijs van het te winnen product raadt, cijfer per cijfer.

Elke keer hij/zij een gok waagt naar een cijfer, wordt het verschil tussen de gok en het effectieve juiste cijfer van de 7 euro weggenomen. Maw als de deelnemer denkt dat het eerste cijfer de duizendtallen 7 is, maar het is 5, moet hij/zij 2 biljetten inleveren. De deelnemer speelt tot hij/zij de 5 juiste cijfers heeft OF tot wanneer zijn/haar geld op is. Als hij/zij alle 5 cijfers juist heeft, en nog 1 euro over heeft, kan hij/zij de prijs kopen voor die symbolische 1 euro.