Wat zag een astronaut in 1992 ook alweer door het raampje?

30/09/2011 - 12:01

Wat u zich vast nog herinnert van 1992 is de crash van een vliegtuig in de Nederlandse Bijlmer. Dat jaar heerste er hongersnood in Somalië en werd Anthony De Clerck ontvoerd. Tot zover de geschiedenis. Maar hoe kwam koning  Boudewijn in het ziekenhuis terecht? Welk programma maakten Wouter Vandenhaute en Mark Uytterhoeven? Welke muziekstijl uit Seattle brak door? Welke popster schreef een spraakmakend erotisch boek? En hoe lang bleef de Vlaamse astronaut Dirk Frimout in de ruimte? Alles wat u beter al lang vergeten was, wordt nu weer opgefrist in: Het Jaar 1992 voor Dummies.

Zaterdag 1 oktober 2011 om 20.00 bij vtm

Ontdek meer over ... voor Dummies

Nieuwe fragmenten

Dummies programma info

... voor Dummies grasduint in de archieven van Vlaamse en internationale zenders voor een bloemlezing van alle belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen omtrent het thema van de uitzending. Elke week wordt een nieuw thema behandeld, begeleid door de commentaarstem van Johan Terryn en wordt onderstreept door populaire muzikale hits.

Van dit programma zijn de volledige afleveringen niet beschikbaar op de website van VTM.