Dokter Jeff houdt een pleidooi om vaak de neus te snuiten

Dokter Jeff heeft een discussie met zijn verplegend personeel over 'de neus snuiten'.