De ecologische siertuin van Rik Wouters

Rik begon in '72 met de aanleg van zijn ecologische siertuin. Hij kreeg de kans om omringende landbouwgrond te kopen waar hij zijn tuin kon aanleggen. Rik wou op die manier een stukje natuur vrijwaren van verkaveling en het landschap van zijn jeugd bewaren.In het begin was het een zonnige bordertuin. Naarmate de bomen en struiken groeiden, evolueerde de tuin naar een echte schaduwtuin.