Iemand wil het politiekantoor opblazen!

Wijkagent Patrick krijgt een sms waarin iemand dreigt om het politiekantoor te laten ontploffen. Omdat er een paar weken geleden een combi in brand werd gestoken op de parking, neemt commissaris Berckmans het sms'je heel ernstig.