Derek Ogilvie op bezoek bij Ilias en Elynn

Ilias – 5 jaar – Gent

De 5-jarige Ilias woont met zijn mama Sabine, broer Jason en zus Macy op een appartement in Gent. Maar sinds anderhalf jaar kampt Ilias met psychische en lichamelijke problemen. Hij heeft een achterstand op zijn fijne en zware motoriek. Tijdens de behandeling hiervan doken een aantal mentale verwikkelingen op. Daardoor is Ilias hyperactief en heeft hij ook last van spraak- en angststoornissen. Sabine is erg begaan met de gezondheid van haar zoon en hoopt dat Derek haar kan helpen om inzicht te krijgen in de complexe leef- en denkwereld van Ilias. Het eerste wat Derek opvalt wanneer hij Ilias ontmoet, is dat het voor Ilias niet helemaal duidelijk is door wie hij nu precies opgevoed wordt. Derek richt zich ook meteen op het eetpatroon van de kleuter.

 

Elynn – 1,5 jaar – Berlaar

Een heel opmerkelijke case is die van de 18 maanden oude Elynn, die aan een uiterst zeldzame en levensbedreigende ziekte lijdt. Mama Ann was slechts 15 jaar toen ze beviel van Elynn, maar ze nam haar moederrol meteen op met veel verantwoordelijkheidszin. De ziekte van Elynn vereist een erg specifieke lichttherapie: ze moet minstens 4 à 5 uur per nacht aan speciaal blauw licht blootgesteld worden. Helaas wil het slapen onder die lampen niet zo goed lukken, waardoor Elynns gezondheid nog verder in gevaar wordt gebracht. Met de hulp van Derek Ogilvie hoopt mama Ann toch een manier te vinden om Elynn te laten wennen aan deze noodzakelijke lichttherapie. Door haar ziekte kan Elynn niet naar de groepssessie komen en daarom gaat Derek meteen op huisbezoek. Met de hulp van Derek slaagt het gezin erin de lichttherapie op een positievere manier te benaderen, zodat Elynn er minder bang voor is. Bovendien leert Derek zelf ook nog wat van de jongste mama waarmee hij ooit gewerkt heeft…